Település történeteÖnkormányzatInformációkRendezvényekTársulásokFotóalbumCivil szervezetVendégkönyv

Belterületi vízrendezés Válluson

A kedvezményezett neve: Vállus Község Önkormányzata
A projekt címe: Belterületi vízrendezés Válluson
A szerződött támogatás összege: 50 600 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Vállus község közigazgatási területén a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése. A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzájárul a települési infrastruktúra, és az épített környezet védelméhez.

A projekt célja a csapadékvíz biztonságos elvezetése, a csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése, melynek köszönhetően javul a település környezeti állapota és a település ár-belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettsége csökken. A település csapadékvíz-elvezetése korábbról - elsősorban útárkok révén - részben megoldott, de ezek állapota az évek alatt leromlott, felújításuk szükséges. Részben ezen létesítmények nyomvonala kerül felhasználásra jelen beruházás során.

A belterületi településrészen az alábbi szakaszok kerülnek fejlesztésre:
- Az I. szakasz a - Rákóczi Ferenc utca - Csetényi patak közúti áteresztől a déli irányba haladó közút és a hozzá tartozó vízgyűjtő területekre vonatkozik (RI.-K/ keleti/; RI.-Ny /nyugati/; valamint RI.-Ny. Á.a./árok/).
- A II. szakasz /Rákóczi Ferenc utca/ a buszmegállótól a temető felé haladó közút és vízgyűjtő területek csapadékvíz elvezetését tartalmazza. (RII.a.; RII.b.)

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett elvárás, hogy minden projekt tartalmazzon a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akciót. A szemléletformáló akció (1 db) során a projekt fejlesztéseit és a létrehozott infrastruktúra fenntartását (különös tekintettel a lakossági együttműködés szükségességét) kívánjuk a település összes lakójának bemutatni.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00002


Pannon Interaktív